دانلود گزارش کارآموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی | acting | 18093

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما بازدید کننده گرامی. دانلود و خرید فایل جامع و بی نقص گزارش کارآموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی در فروشگاه فایل برتر | دسته بندی: کارآموزی | سوالی داشتید در تلگرام آماده پاسخگویی شما عزیزان هستم. روز خوبی داشته باشید. برای پرداخت اینترنتی هزینه فایل گزارش کارآموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی از کارت هر بانکی می توانید استفاده کنید. بنابراین از این بابت نگران نباشید.

جمع شده است و همگی کامال گزارش کارآموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی گیج شدهاند. رون: پس بذارین ببینم گزارش کارآموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی درست فهمیدم– ما قراره از ولدمورت گزارش کارآموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی محافظت کنیم؟ آلبوس: ولدمورت پدربزرگ و گزارش کارآموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی مادربزرگ من رو میکشه. بعد ولدمورت گزارش کارآموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی سعی میکنه پدر من رو بکشه؟ گزارش کارآموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی هرماینی: کامالً درسته، جینی. دلفی نمیخواد

گزارش کارآموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: گزارش کارآموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی

گزارش کارآموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی در 210 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.............................................................................................................. 1

فصل اول: سیستم....................................................................................... 14

1-1- سیستم............................................................................................. 14

1-2- ویژگی های سیستم.......................................................................... 14

1-3- محیط سیستم................................................................................... 15

1-4- انواع سیستم..................................................................................... 15

1-5- شمای سیستم.................................................................................. 16

1-6- آرایش درونی سیستم...................................................................... 20

1-7- سیستم كارخانه پیروزی.................................................................. 21

فصل دوم: طرح ریزی و مدیریت كارخانه................................................. 39

2-1- روش كلی برنامه ریزی وجایابی كارخانه........................................ 40

2-2- استقرار كارخانه ها و ساختمان های صنعتی................................... 42

2-3- طراحی ساختمان و ساخت آن.......................................................... 47

2-4- مسایل خدماتی كاركنان.................................................................... 56

2-5- طرح ریزی شرایط كاری.................................................................. 63

2-6- هزینه................................................................................................. 80

2-7- انرژی................................................................................................ 82

2-8- انواع فرآیندهای تولیدی.................................................................... 83

2-9- تعیین ظرفیت تولیدی......................................................................... 87

2-10- تجزیه و تحلیل رابطه ی فعالیت ها................................................. 89

2-11- شمای كارخانه ی پیروزی............................................................. 90

فصل سوم: مواد و محصولات.................................................................... 92

3-1- موجودی........................................................................................... 92

3-2-دوره (سیكل) محصول..................................................................... 100

3-3- برگشت مجدد در طراحی فرآیند تولیدی........................................ 106

3-4- مواد و فرآیندها 3-5- طبقه بندی كردن مواد.............................. 111

3-5- طبقه بندی كردن مواد.................................................................... 120

فصل چهارم: خرید.................................................................................... 126

4-1-خرید................................................................................................ 126

4-2- انواع قیمت و حمل كالای خریداری شده........................................ 134

4-3- مز ایده و مناقصه........................................................................... 135

4-4- مدیر تداركات.................................................................................. 138

فصل پنجم: انبار....................................................................................... 140

5-1- انبار................................................................................................ 141

5-2- سازمان انبار.................................................................................. 142

5-3- روش های انبار كردن.................................................................... 143

5-4- انبار كردن محصولات.................................................................... 147

5-5- انبار تعمیرات و مواد اولیه............................................................. 154

5-6- وظایف انباردار............................................................................... 156

5-7- منابع ورود كالا به انبار.................................................................. 157

5-8- معرفی برخی فرم ها....................................................................... 158

فصل ششم: ایمنی.................................................................................... 169

6-1- ایمنی.............................................................................................. 169

6-2- حوادث............................................................................................ 172

6-3- ایمنی برق........................................................................................ 175

6-4- حریق.............................................................................................. 180

7-4- انواع سم......................................................................................... 182

فصل هفتم: نظام های كاری..................................................................... 185

7-1- سیستم های نوبت كاری................................................................. 185

7-2- جمعیت انسانی................................................................................ 186

7-3- استراحت......................................................................................... 187

7-4- كار یكنواخت................................................................................... 189

فصل هشتم: بسته بندی، بازرسی ، حمل و نقل...................................... 193

8-1- بسته بندی....................................................................................... 193

8-2- بازرسی.......................................................................................... 195

8-3- اساس آنالیز سیستماتیك حمل و نقل.............................................. 197

خلاصه...................................................................................................... 207

فهرست منابع و مأخذ............................................................................... 210

مقدمه:

در دنیای امروز مسأله تولیدات و خدمات مسأله عمده‌ای است كه هیچ جامعه‌ای خود را بر كنار از آن نمی‌بیند. جوامع مختلف هر كدام با مسأله‌ی ارایه‌ی خدمات و تولیدات برای بقای خود در گیرند و تلاش آن‌ها بر آن است كه با توجه به شرایط و امكانات موجود، خدمات و تولیدات را در حد مطلوب فراهم آورند. خدمات اداری و بانكی، خدمات رفاهی و درمانی، خدمات آموزشی و فرهنگی، تولید مواد غذایی، تولید محصولات كشاورزی.... جزیی از سیاهه‌ی بی‌انتهای خدمات و تولیدات در جوامع امروزی است. بدین ترتیب به سادگی می‌توان دریافت كه مدیریت برای ارایه‌ی این خدمات و تولیدات از ضرورت‌های هر جامعه‌ای به شمار می‌آید.

«مدیریت عملیات»‌ مدیریت ارایه خدمات و تولیدات است و هدف آن هماهنگ كردن كوشش‌ها و تلاش‌ها و به كارگیری منابع و امكانات برای ارایه و حصول خدمات و تولیدات به بهترین وجه ممكن می‌باشد. كوشش در این است كه از منابع موجود نهایت استفاده‌ی مطلوب به عمل آید و از اتلاف و اسراف منابع و امكانات پرهیز شود.

«مدیریت عملیات» عنوان كلی است كه هم مدیر تولید در یك مؤسسه تولید و هم مدیر خدماتی در یك سازمان خدماتی را در بر می‌گیرد، چه هر دوی این مدیران «عملیاتی» را برای وصول به هدف سازمان‌هایشان كه ارایه‌ی تولیدات و خدمات است، انجام می‌دهند و هر دو صرف نظر از نوع خدمات یا محصولشان «مدیر عملیاتی» می‌باشند. «كوستاس اِن در ویتسیوتیس» تفاوت بین ارایه خدمات و محصول را براساس چندین نكته بیان كرده است. از جمله اینكه، ارایه‌ی خدمات می‌تواند برای برآورد نیازهای بشر و به منظور دستیابی به مقاصد بخصوصی مثل بهداشت، محافظت و... صورت گیرد؛ لذا ارایه‌ی آن‌ها یا برای حفظ شرایط مناسب زندگی (تعمیرات، نگهداری، بهداشت و...) است و یا برای فراهم كردن سایر نیازهای جامعه‌ی بشری مثل تفریحات، مساجد، حمل و نقل شهری و مانند آن می‌تواند باشد.

ایشان درباره‌ی تفاوت‌های خدمات و محصولات به نكات زیر هم اشاره كرده است:

1 ـ خدمات معمولاً باید در ارتباط با مردم و استفاده‌كنندگان آن‌ها باشد. این خدمات به طور كلی در هنگام ارایه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مانند بهداشت، بیمارستان‌ها، حمل و نقل...

2 ـ نحوه‌ی توزیع و ارایه خدمات، دارای مشكلات و مسایل خاصی است از جمله اینكه قابل ذخیره نیستند و اگر در هنگام ارایه، استفاده نشود از بین می‌روند، مانند تخت‌های خالی بیمارستان‌ها، صندلی‌های خالی قطارها و...

3ـ خدمات به سختی قابل استاندارد كردن هستند، بنابراین گذاشتن معیارهای مشخص و معین برای آن‌ها مشكل است. مثلاً ممكن است روش خدمت‌دهی دو بیمارستان یا نحوه ویزیت دو پزشك كه درجه‌ی تخصصی یكسانی دارند متفاوت باشد. البته می‌توان در این زمینه با ارایه‌ی استانداردهای خاص تا اندازه‌ای ضوابطی را اعمال كرد.

4 ـ خدمات هم مانند محصولات، با تغییر در مقدار تقاضا تغییر می‌كند. این تغییرات می‌تواند فصلی، ماهانه و یا حتی ساعتی باشد.

5 ـ عامل زمان می‌تواند در نحوه‌ی ارایه‌ی خدمات مؤثر باشد، زیرا نیازهای بشر به بهداشت، محیط زیست، خدمات سریع‌تر و چیزهای دیگر همواره در افزایش و تغییر است. به طور كلی اكثر سیستم‌های عملیاتی، تركیبی از محصول و خدمات را ارایه می‌كند و تحقیقات و بررسی‌های لازم را چنان پی می‌گیرند كه بتوانند به همراه محصول، یك سیستم خدماتی مناسب و درخور، برای رضایت مشتری فراهم آورند.

سیر تحولات مدیریت:

اگرچه رشته‌ای به نام مدیریت در میان سایر رشته‌های علمی، رشته‌های جدید به شمار می‌آید اما با نگاهی به تاریخ و زندگی ملل و اقوام مختلف می‌توان دریافت كه مدیریت پدیده‌ی جدیدی نیست و از دوران كهن وجود داشته است. ابنیه و آثار باستانی در هر گوشه‌ی این جهان پهناور نشانگر كوشش‌ها و تلاش‌های هماهنگی است كه بدون وجود مدیران و سرپرستان قابل و كارآزموده، احداث آن‌ها میسر نبوده است. قشون‌های منظم، سازمان دولت‌های بزرگ باستانی، لشگركشی‌ها و كشورگشایی‌ها و كشورداری‌ها همه و همه مظاهر و نمودهای مدیریت در سطح گسترده‌ای در گذشته می‌باشند.

مدیریت علمی:

زمینه‌ی پیدایش مدیریت به عنوان رشته‌ای در میان سایر رشته‌های علمی از اواخر قرن 18 می‌باشد. با نظریه‌ی تقسیم كار آدام اسمیت (Adam Smith) كه بر تخصصی شدن مشاغل تأكید داشت، كار نظریه‌پردازی در مدیریت آغاز شد و در اوایل قرن 20 فردریك تیلور (Fredrick Taylor) با استفاده از نظریه اسمیت و ادعای یافتن روش‌های علمی برای انجام كار، مكتب مدیریت علمی را كه اولین مكتب مدیریت می‌باشد پایه‌گذاری كرد، در مدیریت علمی تأكید بر آن بود كه با استفاده از روش‌های علمی در مدیریت می‌توان بازدهی اقتصادی منابع سازمان را به حداكثر ممكن افزایش داد. در این مكتب سازمان به صورت سیستم بسته‌ای در نظر گرفته شده بود و انسان‌ها با انگیزه‌های مادی به كار تشویق می‌شدند. بازدهی اقتصادی، توجه به شرایط فیزیكی محیط كار، تجزیه و تحلیل وظایف، به كارگیری روش‌های انجام كار و ایجاد استاندارد برای انجام وظایف از خصوصیات این مكتب مدیریت است. در مدیریت علمی كارآیی (Efficiency) مسأله اساسی هر سازمانی است و آن را از تقسیم ستاده‌ها به داده‌ها می‌توان به دست آورد. در اغلب سازمان‌ها ستاده‌ها به صورت خدمت یا كالای خاصی می‌باشند و داده‌ها غالباً عبارت از زمین، سرمایه، نیروی انسانی و مواد هستند.

راندمان یا كارایی

در مدیریت علمی به مسأله برنامه‌ریزی توجه فراوان شده است و وظایف اساسی مدیر برنامه‌ریزی، سازماندهی، كنترل و نظارت عنوان گردیده است.

سه بعد مدیریت علمی كارخانه كه در اغلب برنامه‌ریزی‌های تسهیلات تولیدی و به صورت‌های زیر می‌باشد:

1 ـ مدیریت و طرح‌ریزی تسهیلات

2 ـ مدیریت و پایایی تسهیلات

3 ـ مدیریت و طرح‌ریزی عملیات

مشخص است كه هر یك از ابعاد مذكور با یكدیگر تداخل‌هایی عمیق دارند كه طرح یكی از آن‌ها بدون دیگری مقدور نخواهد بود. به عنوان مثال در جایی كه تعادل خط تولید و بعد مدیریت عملیات مطرح می‌شود، طرح آن بدون در نظر گرفتن مدیریت و طرح‌ریزی تسهیلات كه شامل طراحی استقرارها، كارگاه‌ها و سیستم حمل و نقل است امكان‌پذیر نبوده، هم‌چنین طرح هر یك از دو موضوع اخیر بدون در نظر گرفتن یك جایابی آرمانی در كارخانه (مدیریت و جایابی تسهیلات) كه دسترسی به عوامل بیرونی مثل خدمات، مشتری و تسهیلات دیگر را در بر می‌گیرد بی‌فایده است و عملاً سودآوری را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

روابط انسانی ـ مكتب رفتاری سازمان:

مكتب رفتاری سازمان كه بیشتر به روابط انسانی شهرت دارد با تحقیقاتی آغاز شد كه پژوهشگران ضمن آن متوجه شدند كاركنان تحت آزمایش برخلاف نظرات ابراز شده در مكتب مدیریت علمی تنها به شرایط فیزیكی محیط كار حساس نبوده بلكه نسبت به شرایط روانی و روحی كار نیز واكنش نشان می‌دهند. كارگری كه احساس می‌كند در محیط كار دارای ارزش و احترام است، نسبت به وی صمیمیت و محبت ابراز می‌شود و برای او ارزش قائل هستند، با علاقه بیشتری كار می‌كند و بازدهی بالاتری دارد. بدین ترتیب مكتب روابط انسانی نظریه انسان ماشینی سازمان را كه در مدیریت علمی مطرح شده بود مورد تردید قرار داد و نیازهای غیر مادی انسان را مؤثر در كارآیی دانست.

گاهی این شبهه پیش می‌آید كه در مدیریت عملیات، موازین مدیریت علمی اساس كار است و اصول مكتب روابط انسانی در این رشته از مدیریت جایی ندارد، در حالی كه مدیریت عملیات از مسایل انسانی جدا نیست و بدون توجه به چگونگی رفتارهای آدمی در سازمان، نمی‌تواند نتایج سازنده‌ای را عاید سازمان كند. گرچه مدیریت عملیات با توجه به ابعاد فنی و تكنیكی مطرح شده است اما باید در نظر داشت كه ابعاد روانی و انسانی در مدیریت نقش عمده‌ای داشته و همواره باید در مد نظر قرار داشته باشند.

1 ـ سیستم

سیستم مجموعه‌ای از اجزا و روابط میان آن‌ها كه توسط ویژگی‌های معین به هم وابسته یا مرتبط می‌شوند و این اجزاء با محیط‌شان در تبادل می‌باشند و یك كل را تشكیل می‌دهند. سیستم دارای مرزبندی مشخصی می‌باشد كه آن را از سایر سیستم‌ها قابل تمیز می‌سازد و در همان حال هر سیستمی جزیی از یك سیستم بزرگ‌تر به شمار می‌آید و با آن در ارتباط است. مجموعه اجزا هر سیستم با هم در ارتباط و تعامل بوده و تركیب اجزاء در قالب سیستم متفاوت با مجموع ساده‌ی اجزاء آن می‌باشد سیستم برای بقای خود با محیط‌اش در ارتباط است و ضمن تأثیرپذیری از آن بر آن تأثیر می‌گذارد. هر سیستم شامل یك سری خرده سیستم یا sub.s می‌باشد كه به آن جعبه سیاه هم می‌گویند.

1 ـ 2 ویژگی‌های سیستم

خواص، اجزا، عناصر و روابط درون هر سیستم را ویژگی‌های آن سیستم گویند. ویژگی‌های یك سیستم را به دو نوع كلی تقسیم می‌كنند:

1 ـ 2 ـ 1 توصیفی: ویژگی‌هایی هستند كه یك موجودیت را آن گونه كه هست توصیف می‌كند.

1 ـ 2 ـ 2 همراه: ویژگی‌هایی هستند كه مطرح شدن یا نشدن آن‌ها برای توصیف جنبه‌های مورد نظر از یك موجودیت تفاوتی نداشته باشد.

1 ـ 3 محیط سیستم

محیط هر سیستم شامل آن چیزهایی است كه خارج از كنترل كامل سیستم می‌باشد ولی به گونه‌ی بر عملكرد آن تأثیر بگذارد.

1 ـ 4 انواع سیستم‌ها

1 ـ 4 ـ 1 ـ سیستم بسته: سیستمی است كه عملیات خودش را به طور خودكار از طریق ابزار واكنش نسبت به اطلاعات تولید شده توسط خود كنترل یا تعدیل می‌كند یا به عبارتی دارای یك نیروی خودكنترلی است.

1 ـ 4 ـ 2 سیستم باز: سیستمی است كه با محیط اطراف خود تبادل انرژی، ماده، اطلاعات دارد.

این كارخانه نوعی سیستم باز می‌باشد كه در واقع با محیط اطرافش در تبادل است، اما سیستم باز دارای یك سری ویژگی‌ها می‌باشد كه در ذیل به شرح آن می‌پردازیم:

الف/ آگاهی نسبت به محیط: هر سیستم مرزی دارد كه آن را از محیط اطرافش مجزا می‌كند. مرزها شروع و پایان هر سیستم یا خرده سیستم را مشخص می‌كند، مرز یك سیستم ممكن است ماهیت فیزیكی یا غیر فیزیكی داشته باشد.

ب/ موازنه‌ی میان فعالیت‌های انطباقی و نگه‌دارنده: سیستم‌های باز همواره میان این دو دسته از فعالیت‌ها كه اغلب با هم تضاد دارند موازنه ایجاد می‌كند. در نتیجه‌ی این فعالیت‌ها تغییرات سریعی كه ممكن است سیستم را از حالت تعادل خارج كند ممانعت می‌شود.

ج/ حركت به سوی رشد و توسعه: سیستم برای جلوگیری از بی‌نظمی در ورود انرژی به خود حتی‌المقدور تعادل و تبادل انرژی را حفظ كرده و حالتی از ثبات نسبی را ایجاد می‌كند.

د/ هم‌پایانی: مفهومش این است كه برای انجام هر كار شیوه‌های گوناگونی وجود دارد، به بیان دقیق‌تر هر سیستم می‌تواند از طرق گوناگون و وضعیت‌های متفاوت به هدف نهایی خود برسد.

ه‍./ آنتروپی منفی: در حالت كلی آنتروپی كهولت و بی‌نظمی در یك سیستم می‌باشد. سیستم‌های باز با خاصیت داشتن آنتروپی منفی می‌توانند خود را ترمیم كرده و با حفظ ساختار خود زنده بمانند، حتی با وارد كردن انرژی اضافی رشد كنند.

و/ تبعیت از یك الگوی دایره‌ای یا تناوبی: سیستم‌های باز با دوره‌های متناوبی از حوادث سر و كار دارند به این ترتیب كه بازداده‌های سیستم، تغییركننده‌های داده‌های جدیدی هستند كه تكرار دوره تناوب ممكن است.

خ/ بازخورد: سیستم‌های باز به طور مستمر اطلاعاتی را از محیط دریافت می‌كنند. وجود این اطلاعات به تنظیم روابط سیستم با محیط كمك كرده و امكان انجام اقدام اصلاح را فراهم می‌كند. بازخورد به دو نوع تقسیم می‌شود:

1. خ سیستم بازخورد مثبت (positive Feedback): سیستمی است كه فرآیندهای رشد را ایجاد و تقویت می‌كند. در این نوع سیستم‌ها عملكرد نتیجه‌ای را به همراه خواهد داشت كه بتواند مولد عملكرد بیشتری برای آینده باشد.

2. خ سیستم بازخورد منفی (Negative Feedback): سیستمی است كه نسبت به عدم تحقق هدف واكنش نشان می‌دهد.

1 ـ 5 شمای سیستم

شمای سیستم به صورت زیر می‌باشد:

در این شمای سیستم از یك سری از پارامترها استفاده شده است كه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم:

1) در واقع همان input یا ورودی‌ها یا مواد اولیه می‌باشند.

1) در واقع همان output یا خروجی‌ها یا ستاده‌ها می‌باشند.

3) Feedback: همان بازخورد می‌باشد. در جریان تولید یا تدارك خدمات لازم است كه نتایج حاصله با آنچه در ابتدا مورد نظر بوده است مقایسه شود و در صورتی كه اصلاحاتی ضرورت داشته باشد انجام پذیرد. این جریان كه بازخورد یا برگشت اطلاعات نامیده می‌شود، از اساسی‌ترین تدابیر برای ارتباط سیستم با محیط‌اش می‌باشد و بقای سیستم تا حدود زیادی در گروی كارآمد بودن این مكانیسم اطلاعاتی است.

4) process: همان پردازش و یا عملیات می‌باشد. تغییرات و رویدادهای غیر قابل پیش‌بینی نیز به «عملیات» و جریان تولید و تدارك خدمات تأثیر می‌گذارند و مدیر عملیاتی باید برای واكنش در مقابل چنین وقایعی نیز آمادگی داشته باشد، مثلاً كمبود ناگهانی مواد اولیه، خرابی غیر مترقبه دستگاه‌ها و كمبود نیروی انسانی پیش‌بینی نشده از عواملی است كه بر سازمان و سیستم عملیاتی اثر می‌گذارد و در صورتی كه واكنش درستی در مقابل آن‌ها نشان داده نشود مشكلات اساسی ایجاد می‌شود.

به طور كلی «عملیات» در سازمان به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود كه برای تولید كالا یا تدارك خدمات انجام می‌پذیرد و از این رو تمامی سازمان‌ها را اعم از خدماتی یا تولیدی می‌توان براساس الگوی سیستمی مورد بررسی و مطالعه قرار داد و عملیات آن‌ها را در قالب سیستم تجزیه و تحلیل كرد.

1 ـ 6 ـ آرایش درونی سیستم

برای سیستم‌ها عمدتاً سه نوع آرایش وجود دارد:

1 ـ 6 ـ 1 آرایش ساده: در سیستم‌هایی كه از آرایش ساده استفاده می‌كنند تعادل ایجاد شده در سیستم صرفاً به اندازه سیستم، محیط آن و نیروهای نسبی آن بستگی دارد.

1 ـ 6 ـ 2 آرایش خودتنظیمی

1 ـ 6 ـ 3 آرایش یادگیرنده

كارخانه پیروزی از لحاظ آرایش درونی از نوع آرایش ساده می‌باشد.

1 ـ 7 سیستم كارخانه پیروزی

حال به توصیف سیستم كارخانه صنعتی پیروزی می‌پردازیم و كلیه قسمت‌های مختلف یك سیستم را (input/ output/ ...) توضیح می‌دهیم:

1-7-1- مواد اولیه:

مواد اولیه مورد نیاز برای این كارخانه چدن، پیچ، رنگ، دستگاه‌های فزر و تراش و... می‌باشد. بر روی این مواد اولیه یا به عبارتی inputها عملیاتی انجام می‌گیرد (در ذیل به شرح كامل آن می‌پردازیم) و ستاده‌هایی كه همان یاتاقان‌های مختلف می‌باشند حاصل می‌شود كه انواع این یاتاقان‌ها و كاربردهایشان در انتها توضیح می‌دهیم.

1 ـ 7 ـ 2 عملیات گوناگون در كارخانه پیروزی:

در گذشته توضیح دادیم، عملیات در سازمان به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود كه برای تولید كالا و یا تدارك خدمات انجام می‌گیرد، این عملیات در این كارخانه از چند مرحله تشكیل شده است:

ساختن قالب

ساختن حروف و اعداد روی قالب‌ها

ذوب كردن چدن (ریخته‌گری) و عملیات پرداختكاری

فرزكاری

كف‌تراشی

سوراخ‌كاری

تراشكاری

سنگ‌كاری

بتونه‌كاری

10.رنگ زدن

11.بسته‌بندی

حال هر یك از این مراحل را به صورت مجزا توضیح می‌دهیم:

ساختن قالب:

ابتدا قالب‌ها را طبق كاتالوگ و مدل‌های مختلف یاتاقان

(FAG-SKF-SNV-SNH-SN) در قالب‌سازی می‌تراشند، این قالب‌های ساخته شده ابتدا به فرم چوبی می‌باشند، وقتی روی چوب قالب‌ها تراشیده و ساخته شدند، روی آلومینیم می‌روند و از حالت چوبی به حالت آلومینیمی تبدیل می‌شوند.

علت اینكه قالب‌ها به صورت آلومینیمی است و چوبی نمی‌باشد این است كه چون چدن خیلی داغ می‌باشد بعد از 3 ـ 4 مرتبه كه این ماده‌ی داغ را داخل قالب چوبی می‌ریزند، می‌شكند و این یك نوع هزینه‌ی اضافی برای كارخانه محسوب می‌شود.

ساختن حروف و اعداد روی قالب‌ها:

حروف و اعدادی كه روی یاتاقان‌ها نصب می‌شوند شابلون‌هایی هستند كه با دستگاه فرز زاویه می‌دهند و این حروف و اعداد را بتونه می‌زنند و در می‌آورند، این شابلون‌ها را با چسب به قالب چوبی نصب می‌كنند، وقتی این حروف و اعداد به قالب چوبی نصب شدند، روی آلومینیم می‌روند و از حالت چوبی خارج شده و به حالت آلومینیمی تبدیل می‌شوند، در واقع به صورت قالب دائمی تبدیل می‌شوند و برای تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

باید دقت شود قالب‌های چوبی قبل از آنكه به صورت آلومینیمی تبدیل شوند، شابلون‌ها با چسب بر روی آن قالب‌ها نصب می‌شوند.

ذوب كردن چدن (ریخته‌گری) و عملیات پرداخت‌كاری:

چدن را با آهن قراضه در دمای ذوب می‌كنند، چدن ذوب شده را در قالب‌های ساخته شده می‌ریزند، مدت 24 ساعت می‌گذارند این چدن ذوب شده در قالب‌های ساخته شده فرم بگیرد و بعد از مدت 24 ساعت، خاك‌ها را از روی آن پاك می‌كنند و در دستگاه سمپلاست قرار می‌دهند و عمل پرداختكاری را انجام می‌دهند.

فرزكاری:

قطعاتی كه از ریخته‌گری آورده می‌شوند بر روی دستگاه فرز قرار می‌دهند و عمل كف‌تراشی صورت می‌گیرد.

كف‌تراشی:

در این مرحله ارتفاع پایه را در می‌آورند و بعد عمق پایه را نگاه می‌كنند و عمل كف‌تراشی را انجام می‌دهند و 2 میل برای جای تراش نگاه می‌دارند.

در این مرحله فرد خودش كار نمی‌كند، بلكه الماس‌های نصب شده روی دستگاه این عمل را انجام می‌دهند و عمق آن 6 میل می‌باشد.

برای كف‌تراشی 10 یا 12 یا 14 الماس بر روی كف‌تراش بسته می‌شود و عمل كف‌تراشی را انجام می‌دهند و در این مرحله باید دقت كنیم كه اگر الماس‌ها بیش از اندازه شل شوند، می‌شكنند و الماس‌های شكسته شده جزء ضایعات محسوب می‌شود و یك هزینه‌ی سربار برای كارخانه محسوب می‌شود.

الماس را با سنگ الماس یا سنگ دیواری تیز می كنند؛ توجه شود كه سنگ دیواری قلمی است و بر روی آهن كار می‌كند؛ و جالب است بدانیم الماس را با جوش برنج، جوش می‌دهند.

سوراخ كاری:

در این مرحله ابتدا برای در پایه جای پیم می‌گذارند كه باید فیت (fit) باشد ولق نخورد، در واقع باید مطابق با استاندارد باشد.

در حالت كلی 4 نوع پیم داریم: 4 ـ 6 ـ 8 ـ 10

كه خود این پیم‌ها هر كدام دو حالت دارند یعنی پیم 4 به دو صورت cm1 و cm5/1 می‌باشد. (پیم 6 به دو صورت cm1 و cm5/1 و پیم 8 به دو صورت cm2 و cm3 می‌باشد) پیم 10 در این كارخانه كاربرد زیادی ندارد.

ـ سوراخ كاری در پایه:

در این مرحله یك مقدار استانداردی بر روی در، جای خلاصی می‌گذارند تا پیچ راحت بسته شود. برای مثال جنسی كه باید پیچ m18 به آن بسته شود، در سوراخ‌كاری با دلر به اندازه‌ی m5/18 آن را سوراخ می‌كند و در واقع m5/0 جای خلاصی می‌گذارند تا پیچ راحت بسته شود و در واقع این m5/0 برای قل آویز كردن می‌باشد.

ـ قل‌آویز كردن: وقتی قطعه‌ها را با دلر سوراخ می‌كنند، آن‌ها را قل‌آویز می‌كنند، در واقع شیارهایی در آن سوراخ‌ها ایجاد می‌كنند تا پیچ‌ها در آن پیچیده شوند و حركت كنند. در حالت كلی 3 نوع قل‌آویز داریم:

یاتاقان خانگی (ریلی):

این یاتاقان دارای دو قالپاق می‌باشد یكی در و دیگری هم خود یاتاقان است. این یاتاقان 4 پیچ می‌خورد كه این پیچ‌ها در سایزهای مختلف می‌باشند (مثلاً 8 ـ 10 ـ 12 ـ 16 ـ 18 ـ ...)

روی در یاتاقان (قالپاق) و زیر پایه، محفظه‌ی گریس‌خور برای روغن‌كاری قرار داده شده است. قبلاً هم گفتیم گریس برای روانكاری و نرم كردن داخل یاتاقان می‌باشد و اگر یاتاقان روغن‌كاری نشود، بلبرینگ می‌تركد.

این قطعه بر روی زمین ثابت می‌شود. در پشت آن یك سوراخ وجود دارد، وقتی دستگاه كار می‌كند اگر روغن،... در داخل آن بود از آن سوراخ بیرون می‌آید و باعث می‌شود قطعه داغ نشود.

ـ كاربرد یاتاقان خانگی (ریلی):

این یاتاقان در آسانسورها، قطارها و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یاتاقان چهارگوش:

این یاتاقان دارای چهار سوراخ در چهارگوشه و در مركز می‌باشد و اصلاً نباید جای این پیچ‌ها تكان بخورد و یا به عبارتی جابجا شود. جای خلاصی این یاتاقان m1 می‌باشد. این نوع یاتاقان نیز مانند بقیه یاتاقان‌ها دارای محفظه‌ای برای گریس می‌باشد. دارای یك قالپاق (در) می‌باشد و در حالت كلی دو نوع قالپاق داریم:

1. باز: در داخل آن نمد قرار می گیرد.

2. بسته

ـ كاربرد یاتاقان چهارگوش:

دو حالت دارد: هم به دیوار و هم به زمین نصب می‌شود و معمولاً در جاهایی استفاده می‌شود كه یك نمد در داخل آن قرار می‌گیرد.

یاتاقان سه گوش:

این یاتاقان دارای سه گوشه می‌باشد و به عبارتی مثلثی شكل است. سه پیچ در سه گوشه‌ی آن قرار دارد.

یاتاقان روغنی:

این یاتاقان دارای 4 پیچ می‌باشد، سطح داخلی آن صاف است و نیازی نیست برای آن جای بلبرینگ درآورده شود. این یاتاقان سه عدد قالپاق می‌خورد و هر قالپاق نیاز به 8 پیچ دارد. روی پایه 2 عدد محفظه برای گریس خوردن و 1 عدد جای قلاب قرار دارد.

یاتاقان كونیك (یك طرف تنگ و یك طرف گشاد):

این قطعه باید حالت زاویه داشته باشد. اندازه‌ی آن باید با اندازه‌ی اصلی مطابقت داشته باشد و نباید كم و زیاد شود چون در این صورت جز ضایعات محسوب می‌شود.

پی (دینام):

این یاتاقان 2 عدد پیچ می‌خورد و نیاز به كف‌تراشی دارد. دو تا جای نمد برای آن تراشیده و در نظر گرفته می‌شود. این قالپاق نیاز به قل‌آویز كردن ندارد. روی پای آن محفظه‌ای برای گریس خوردن در نظر گرفته می‌شود. این نوع یاتاقان هم دو نوع قالپاق دارد:

1. باز

2. بسته

ـ كاربرد پی (دینام):

این یاتاقان هم رو سقف و هم روی زمین كار گذاشته می‌شود و در ژنراتورها،‌ تولید برق و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

«همه یاتاقان‌ها نیاز به كف‌تراشی دارند.»

1 ـ 7 ـ 4 بازخورد:

قبلاً در مورد بازخورد توضیحات لازم ارایه شده است. مواد اولیه در جریان پردازش ممكن است ستاده‌هایی را تولید كند كه با قطعه‌ی استانداردشده مطابقت نداشته باشد مثلاً ممكن است بلبرینگ تولید شده به جای آن كه فیت و اندازه باشد، گشاد و یا تنگ باشد. در این صورت بازخورد انجام شده روی قطعات بدین صورت می‌باشد كه اگر بلبرینگ تنگ باشد مقدار m1/0 از آن برمی‌دارند و اگر بلبرینگ گشاد باشد از آن مویی می‌گیرند. در غیر این دو حالت، آن قطعه جزء ضایعات محسوب می‌شود.

1 ـ 8 محیط اطراف كارخانه پیروزی

این كارخانه با شركت‌های ارج، پیروزی، ایران‌خودرو، ارتش،... در ارتباط می‌باشد.

👇محصولات مشابه با گزارش کارآموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی👇

گزارش کارآموزی كارخانه ایران بافت كار(قطب صنعتی خمین) گزارش کاراموزی طرح ریزی واحدهای صنعتی(طراحی كارخانه) گزارش کارآموزی كارخانه ی كاشی مریم گزارش کارآموزی كارخانه آرد زاودی بندرتركمن گزارش کارآموزی كارخانه زمزم گرگان گزارش کارآموزی رنگ،كارخانه رنگ پودی سمند آرا دانلود پرسشنامه پیروزی- پیروزی (برد- برد) گزارش کارآموزی برق كارخانه لوله سازی فارسیت گزارش کارآموزی كارخانه روغن كشی كشت و صنعت شمال

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مدرن با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز اردستان ، ریگ زرین و سیاه کوه آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت سرمایه گذاری البرز در سال 80 نقشه آبراهه های حوضه آبریز رودخانه های بین هراز و قره سو شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان عنبرآباد پروژه کارآفرینی پرورش ماهی و آبزیان دریایی آموزش خط مشی عمومی در شرق آسیا )آرمانهای تطبیقی، پتانسیل ها و چالش ها( پروژه مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای پروپوزال (خسارات قابل مطالبه در فقه و حقوق) بررسی وضعیت خشونت در جامعه اسلامی و راهکارهای پیشگیری از آن گزارش کارآموزی آموزش كارخانجات نساجی خوی گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی پاورپوینت آموزش درس دوم کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( سرگذشت دفتر من ) معماری برگرفته از طبیعت مقاله تعاریف و ویژگی‌های بنیادی توابع مثلثاتی

👇کلمات کلیدی👇

گزارش کاراموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی;کاراموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی;کارورزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی;دانلود گزارش کارآموزی كارخانه‌ی صنعتی پیروزی;كارخانه‌ی صنعتی پیروزی ;كارخانه‌; صنعتی; پیروزی