👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی زنان در شاهنامه فردوسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

شاهنامه در عین اینكه یك اثر سیاسی – تاریخی است ، جای بالنسبه زیادی به مناسبات زن و مرد ، عروسی ها و عشق بازی ها داده وچندین رمان بزرگ عشقی را نیز در بر گرفته است .منظور از پرداختن به این مسایل چه بوده است ؟ مناسبات زن و مرد رااز چه زاویه ای مطرح كرده است ؟ متاسفانه تا كنون این سؤال ذهن پژوهشگران را به خود مشغول نكرده و داستان های عشقی شاه نامه بیشتر « گریز» های عاشقانه تلقی شده است كه چندان هم به اصل كتاب مربوط نیست . درحالی كه همه داستان های شاهنامه با اندیشه اصلی راهنمای آن پیوند ارگانیك دارد و در خدمت آن است . شاهنامه گلچینی از حوادث و روایات پراكنده نیست .و اثری است منسجم و هدفمند . و اگر فردوسی داستانی را در آن وارد كرد ه ،میان این داستان ومجموع كتاب رابطه محكمی بر قرار كرده است .حتی داستان « اكوان دیو» كه جدا از متن می نماید .به هر صورت به كل كتاب جوش خورده است.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد نما مجتمع مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش ترجمه مقاله جستجوی همسایگی متغیر ابتکاری برای مسئله مسیریابی کالا در تحویل سوخت پاورپوینت روش تولید سرکه شیره و آب انگور گزارش کاراموزی بررسی شركت ساینا چگونه توانستم مشکلات رفتاری دانش آموزم را جهت پیشرفت تحصیل او برطرف کنم