👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله « تابع هدف جدیدConvex برای آموزشSupervised شبکه‌های عصبی تک لایه‌‌‌

ارتباط با ما

... دانلود ...

« تابع هدف جدیدConvex برای آموزشSupervised شبکه‌های عصبی تک لایه‌‌‌»:

چکیده:در این مقاله روش آموزشSupervised جدید برای ارزیابی چگونگی شبکه‌های Feed Forward عصبی تک‌لایه ارائه می‌شود. این روش از تابع‌هدفی بر مبنایMSE استفاده می‌کند، که خطاها را به جای این‌که پس ازActivation Function غیرخطی نرون‌ها ارزیابی کند قبل از آن‌ها بررسی می‌کند. در این گونه موارد، راه‌حل را می‌توان به سهولت از طریق حل معادلات در سیستم‌های خطی به‌دست آورد یعنی در این روش نسبت به روش‌های معین و مرسوم پیشین به محاسبات کمتری نیاز است. تحقیقات تئوری شامل اثبات موازنه‌های تقریبی بینGlobal Optimum تابع هدف بر مبنای معیارMSE و یک تابع پیشنهادی دیگر می‌باشد. بعلاوه مشخص شده است که این روش قابلیت توسعه و توزیع آموزش را دارا می‌باشد. طی تحقیقات تجربی جامع نیز تنوع صحت در انرمان این روش مشخص شده است. این تحقیق شامل 10 دسته‌بندی ( (Classificationو 16 مسئله‌ی بازگشتی می‌باشد. بعلاوه، مقایسه‌این روش با دیگر الگوریتم‌های آموزشی با عملکرد بالا نشان می‌دهد که روش مذکور بطور متوسط بیشترین قابلیت اجرایی را داشته و به حداقل محاسبات در این روش نیاز می‌باشد.

تحقیق کارشناسی ارشد برق

شامل

1.اصل مقاله الزیویر 9 صفحه

2.فایل ورد 26 صفحه

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی زندگی نامه سعدی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوشهر پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان پکیج (پروتکل) طرحواره درمانی پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک