👈 فروشگاه فایل 👉

طراحی سایت آموزشگاه كامپیوتر

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب:

نصب فایلهای نمونه بر روی كامپیوتر.. 1

مروری بر Asp. NET. 1

NET framework. 2

SQL srver 2000. 2

زبانها و ابزارهای زبان.. 4

Nopepad . NET. 4

Visual studio. NET. 5

معماری ASP. NET. 6

چه چیزی در ASP.NET وجود دارد.. 6

NoPE pad. NET. 8

ایجاد یك دایر كتوری مجازی.. 9

فصل دوم / استفاده از ابزارهای برنامه نوسی ASP. NET. 10

مهم.. 10

Visual studio. NET. 11

ایجاد یك صفحه جدید (Web From) ASP.NET. 13

افزودن كنترل ها.. 15

برنامه های كاربردی وب ASP.NET. 16

فرم های وب ASP. NET. 17

پنجره ها.. 18

نكته.. 21

نوارهای ابزار.. 23

نكته.. 23

Menus (منوها ).. 25

نكته.. 27

OPTINS (گزینه ها).. 28

ایجاد یك برنامه كاربردی وب Visual Basic . NEP ASP. NEP. 28

ایجاد یك برنامه كاربردی وب با NET SDK.. 29

ایجاد یك ریشه برناكه كاربردی.. 29

ایجاد زیر دایركتوری ها.. 32

ایجاد صفات aspx. 33

مجوزهای دسترسی.. 33

نكته.. 35

انتخاب یك زبان برای صفحه (زبان صفحه).. 36

نكته.. 36

فعال سازی وضعیت Session. 38

فعال سازی وضعیت Session در Visual studio . NET. 39

توصیه هایی برای وضعیت Session. 40

ذخیره وضعیت Session در SQL Server. 41

منابع:.. 44

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی برنامه ریزی استراتژیک ، راهبردی سیر تا پیاز سئو مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهمیت بررسی مسائل زنان در دوره بعد از زیمان بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران طرح توجیهی باغ پسته 50 هکتاری